Tyrkisk-græsk fælles økonomisk komité underskriver protokol, der skal øge den bilaterale handel

Tyrkiet og Grækenland har underskrevet en protokol, der skal styrke de bilaterale handelsforbindelser og samarbejde på flere områder, ifølge det tyrkiske handelsministerium. Det femte møde i den Fælles Økonomiske Komité for Tyrkiet og Grækenland (JEC) fandt sted i Athen, og protokollen blev underskrevet ved mødets afslutning.

Delegationerne drøftede spørgsmål af fælles interesse, hvorledes man kan øge den bilaterale handel, tilskynde virksomheder til at udvikle joint ventures i Grækenland og Tyrkiet, samt styrke samarbejdet inden for energi- og transportsektoren.

Den såkaldt tyrkisk-græske ”JEC-mekanisme”, hvor sidste møde blev afholdt i Ankara i 2010, genaktiveres efter mere end 10 år. Ideen er at opretholde bilaterale handels- og økonomiske forbindelser baseret på en positiv dagsorden og dialog.

I overensstemmelse med Tyrkiets stigende handels- og økonomiske forbindelser med EU i 2021 øgedes handelsforbindelserne og de økonomiske forbindelser med nabolandet Grækenland ligeledes, fremgår det af en erklæring fra det tyrkiske handelsministerium.

“Det femte JEC-møde spiller en vigtig rolle i at opretholde det positive momentum i handels- og økonomiske forbindelser med Grækenland og øger samarbejdsmulighederne,” lød det fra handelsministeriet.

Handelsvolumen mellem Tyrkiet og Grækenland var på $5.2 milliarder i 2021, en stigning på 69.2 % i forhold til 2020. Handelsmængden mellem de to lande er tredoblet siden 2005.

Tyrkiets eksport til Grækenland steg med 73,3 % i 2021, hvilket resulterede i et handelsoverskud på næsten 1 mia. USD.